BA Zandpoort

Digitale didactiek: hoe Grasple helpt bij het personaliseren van wiskundeonderwijs

Nieuws

Door de continue technologische ontwikkelingen krijgt digitaal oefenen een steeds prominentere plek binnen het secundaire onderwijs. Ook binnen het wiskundeonderwijs worden inmiddels digitale tools als hulpmiddel gebruikt voor maximale leerwinst. Lode Roggen, wiskundeleerkracht op Campus Zandpoort, heeft hiervoor Grasple in de hand genomen. ‘‘Digitale technologie maakt een adaptieve en gepersonaliseerde aanpak mogelijk bij oefenen. Dat is met pen en papier erg lastig.’’

Na 13 jaar in het bedrijfsleven actief te zijn geweest, doceert Lode Roggen, van opleiding een economist, nu reeds drie jaar wiskunde op het Busleyden Atheneum, Campus Zandpoort. ‘’Ik geef vooral les in de 3e graad. Dit schooljaar gaf ik ook voor het eerst les aan een klas in het 4e middelbaar. Zowel in de richting economie-moderne talen als in de richting handel, de eerder niet-wiskundige richtingen dus.’’

Maximale leerwinst boeken

Bij het doceren van wiskunde heeft Lode een vast doel voor ogen. ‘‘Uiteindelijk draait het in onderwijs rond één doelstelling: maximale leerwinst boeken. Voor het vak wiskunde betekent dat dat we leerlingen steeds blijven uitdagen om zich vast te bijten in steeds moeilijkere oefeningen en vraagstukken, waarin zij zich bij elk onderwerp verdiepen".

Digitalisering biedt ontzettend veel mogelijkheden voor ons onderwijs (doelgericht differentiëren, autonomie, directe en doelgerichte feedback, evaluatie, gepersonaliseerd leren), net zoals ook onze GO! scholengemeenschap beschrijft in haar visie op digitale didactiek. Bij mijn zoektocht naar een geschikte tool wilde ik vooral de 12 bouwstenen voor effectieve didactiek terugvinden: directe & adaptieve feedback, veel oefeningen (waarbij woord & beeld worden gecombineerd), het toepassen van scaffolding en het toetsen van de kennis.’’

De zoektocht naar de juiste digitale tool

Om dit te kunnen bewerkstelligen, is hij op zoek gegaan naar een platform waarin deze bouwstenen goed naar voren komen. Eerdere ervaringen hielpen daarbij. ‘‘Om leerkracht wiskunde te worden, moest ik zelf terug wat studeren.’’ Hiervoor gebruikte Lode zelf een online leerplatform. Dit bleek zeer geschikt als online tool, maar niet toepasbaar in zijn lessen. Om zijn leerlingen een vergelijkbare leerervaring aan te bieden die eenvoudig te implementeren is, zocht hij naar een passend alternatief. ‘‘Zo stuitte ik op Grasple, een relatief jonge organisatie die me toeliet dit een schooljaar lang gratis uit te proberen met enkele klassen.’’ Grasple bleek uiteindelijk perfect te passen bij de leerdoelen die Lode voor ogen had.

Al voor de corona crisis uitbarstte werd Grasple uitgetest op school met laatstejaarsleerlingen, enkel voor statistiek. ‘‘Na die testperiode besloten zowel collega Gerrit Wijns als ikzelf om het in het schooljaar 2021-2022 volledig te gebruiken.’’ Ook Gerrit is inmiddels erg tevreden over de mogelijkheden van Grasple. “Grasple biedt hem ook de kans om enkele verdiepende doelstellingen te behalen, bijvoorbeeld in het hoofdstuk financiële algebra”, aldus Lode.

Grasple in de klas


‘‘Leraren moeten meer en meer technologie gaan inzetten op een manier die als hefboom fungeert voor effectieve instructie- en leerstrategieën. Dat komt het leren ten goede. Met Grasple wordt aan deze voorwaarden voldaan”.
Kevin De Backer ~ Adjunct-directeur Busleyden Atheneum - Campus Zandpoort

Ook andere tools heeft Lode uitgeprobeerd, maar de voordelen van Grasple gaven de doorslag dit platform verder te ontdekken. ‘‘Geen enkele tool integreert de voordelen die ik zocht (adaptieve feedback, parametrisering, makkelijk digitaal vorm te geven, monitoring). Ook het aspect van open onderwijs speelde een grote rol in de keuze voor Grasple. ‘‘Ik blijf eigenaar van het materiaal dat ikzelf ontwikkel, maar kan ook gebruik maken van heel wat materiaal dat is ontwikkeld door anderen. Zo betaalt de gebruiker niet voor content, maar enkel voor ondersteuning. Grasple helpt leerkrachten om oefeningen de maken, aan te passen en te delen met anderen.’’ Inmiddels hebben 70.000 studenten in het hogere onderwijs meer dan 57 miljoen vragen beantwoord binnen het platform.

Grasple

De inzet van Grasple binnen de lessen: toegankelijk voor alle leerniveaus

Het meetbaar maken is nog moeilijk, maar Lode ziet wel al de voordelen in van de inzet van Grasple binnen zijn lessen, met name in de toegankelijkheid voor alle leerlingen. Hierdoor is het gebruik van Grasple over het gehele spectrum van leerlingen nuttig. ‘‘Soms hebben leerlingen een achterstand opgebouwd in het verleden. Tijdens de les ontbreekt me dan vaak de tijd om ze daarin individueel te ondersteunen. Vaak worden er dan ‘remediëringsoefeningen’ aangeboden, maar leerlingen krijgen tijdens het maken van die oefeningen niet meteen feedback, waardoor de leerwinst traag verloopt. Door het digitaliseren kan je leerlingen méér en gerichter laten oefenen op datgene waar ze telkens fouten in maken.’’

Ook voor de hogere niveaus helpt Grasple om leerlingen mathematisch nog sterker te maken. ‘’Ook leerlingen voor wie het in de les soms wat te traag gaat, zijn soms geprikkeld om op Grasple wat meer uitdaging te zoeken. Grasple werkt nog verder aan een manier om het moeilijkheidsniveau van oefeningen op te krikken naarmate een leerling beter presteert, zonder dat de leerling dit zelf beseft’’, vertelt hij lachend.

Lode ziet Grasple niet als vervanging van zijn lessen, maar als aanvulling op het eerder klassieke wiskundeonderwijs. Net zoals bij vele andere vakken luidt het devies: oefenen, oefenen, oefenen. ‘‘Met Grasple kan ik de leerlingen, naast oefeningen op papier (want die maken we uiteraard ook nog), nog meer aan de slag krijgen.’’

Vorige artikel Terug naar het overzicht Volgende artikel