Deze pagina is nog in opbouw
BA Zandpoort

5 | Taal en Communicatiewetenschappen (vanaf 2023-2024)

Doorstroomfinaliteit (D)
Talen
talen
cultuur
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

De studierichting Taal- en communicatiewetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen/of communicatiewetenschappen centraal staan.

De leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation, taaltechnologie en literatuur. Voor Duits leren leerlingen ook meer specifiek over Landeskunde.

Naast de taalwetenschappen komen ook communicatiewetenschappen aan bod, met aandacht voor de wisselwerking tussen maatschappelijke context, media en communicatie, het inzetten van gemedieerde massacommunicatie, nieuwsconsumptie en mediagebruik en de invloed ervan op beeld- en opinievorming. Vertrekkend vanuit deze thema’s interpreteren leerlingen onderzoeksresultaten uit de communicatiewetenschappen.

Communiceren in het Duits, Engels, Frans en Nederlands staat in de focus (communicatieve vaardigheden).

Taal- en communicatiewetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Wordt verder aangevuld.

JOUW PROFIEL

Een leerling uit de studierichting Taal en communicatiewetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot taal, communicatie en media;
 • is gefascineerd door taalgedrag, zowel van zichzelf als dat van anderen;
 • houdt van vlot en correct communiceren in verschillende talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands);
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van literatuur en Landeskunde;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

JOUW OPLEIDING VOORAF

Je kan starten in de afdeling vanuit elke studierichting in de doorstroomfinaliteit. De ideale voorbereiding in de tweede graad is elke studierichting met aandacht voor talen.

JOUW KEUZES NADIEN

De meeste leerlingen studeren verder aan de hogeschool. Met het diploma hoger secundair onderwijs heb je toegang tot alle richtingen in het hoger en universitair onderwijs. De richtingen die het meest aansluiten bij onze afdeling zijn:

 • Master in de Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen)
 • Onderwijs
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Levensbeschouwing 2
Wiskunde 3
Lichamelijke Opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis & Burgerschap 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 4
Duits 2
Communicatiewetenschappen 2
Flex (Nederlands+Project+Onderzoekscompetenties) 3
Vrije ruimte 2

Gerelateerd nieuws

Nieuws
mei 23, 2023
Busleyden Atheneum in de media dankzij 150 vrijwilligers tijdens Special Olympics

Ontdek hoe het Busleyden Atheneum zich onderscheidde in de media met de inzet van 150 vrijwillige leerlingen en leerkrachten tijdens de Special Olympics.

Activiteit
BA Zandpoort
mrt. 07, 2023
Vlaamse Programmeerwedstrijd

We zijn verheugd om aan te kondigen dat twee teams van onze school hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Vlaamse programmeerwedstrijd.

We willen onze teams graag feliciteren met hun prestaties en bedanken hen voor hun toewijding, harde werk en het vertegenwoordigen van onze school met zoveel enthousiasme.